Audyt jako doradzanie w procesach kierowania ryzykiem i zapobiegania niepoprawnościom

Aktualnie wiele jednostek musi funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się środowisku gospodarczym, a ich aktywności towarzyszą coraz większe niebezpieczeństwa.

Żeby zapobiec wszelkim niebezpieczeństwom i umożliwić jednostce właściwe funkcjonowanie zaistniał audyt wewnętrzny.
kłopoty

Autor: NotrucksNolife
Źródło: http://www.flickr.com
Audytor wewnętrzny jest często niezależnym biegłym, fachowcem, któremu powierza się lustrację i przygotowywanie raportów. Rolą audytu wewnętrznego jest radzenie w procesach zawiadywania ryzykiem, również zapobiegania niepoprawnościom. W ten sposób można stwierdzić, czy strategie zarządzania ryzykiem i ogólne struktury kontroli wewnętrznej są adekwatne do ryzyka towarzyszącego aktywności organizacji. Audytor wewnętrzny odróżnia się tym, że ma nieco szersze spojrzenie na perspektywy finansowe jednostki, aniżeli księgowy. Rozpatruje i rozlicza koszty, jednak nie na bieżąco, lecz z perspektywy czasu. Własne opinie udostępnia firmie, albo instytucji, na jakiej zamówienie tę firmę kontroluje. Prowadzenie fachowego auditingu wewnętrznego jest niezwykle skomplikowanym, mozolnym i czasochłonnym wyzwaniem. Polega na systematycznej i realizowanej w metodyczny sposób ocenie procedur administrowania ryzykiem, inspekcji i ładu organizacyjnego, i przyczynia się do poprawy ich działalności. Pomaga organizacji osiągnąć zamierzenia dając zapewnienia o efektywności tych procedur, jak również przez konsulting.

Ze względu na wąskie specjalności, w których poruszają się audytorzy branżowi, muszą być specjalistami w swoich polach i jednocześnie znać szczegółowo zasady księgowości.