Czym cechują się fundusze inwestycyjne otwarte oraz czy to dobra lokata kapitału?

Stara prawda mówi, ze pieniądze powinny na siebie zarabiać. Mogą to robić np. za pomocą różnorodnych instrumentów finansowych, takich jak GPW, lokaty bankowe lub fundusze inwestycyjne.

praca nad łumaczeniem

Autor: The International Federation
Źródło: http://www.flickr.com
fundusze inwestycyjne otwarte

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com
Te natomiast można podzielić przez wzgląd na kryterium prawne lub ekonomiczne. Najbardziej popularnym tego typu instrumentem są fundusze inwestycyjne otwarte (czyli FIO). Charakteryzują się one zmienną liczbą uczestników oraz działającą w tego typu funduszach liczbą jednostek. W granicach różnych funduszy można kupić jakąkolwiek ilość jednostek lub w wybranej przez klienta sekundzie spieniężyć je do odpowiedniego funduszu. Te natomiast mają swoje oprocentowanie, jakie może być zależne od danego typu funduszu. Istnieją więc fundusze obligacji czy też akcji. Mogą one, lecz także nie muszą charakteryzować się ciągłą stopą zysku (podobnie do lokat bankowych) lub być zależne od danej sytuacji gospodarczej.
oferty pracy

Autor: Doug Kerr
Źródło: http://www.flickr.com
Oznacza to, że nie każdy daje gwarancję jakiegokolwiek zysku, jednak przy wprawnym inwestowaniu można by bez większego problemu uzyskać bardziej widoczny zwrot z wpłaconych pieniędzy, niż z dowolnej lokaty bankowej. Uczestnikami tego typu funduszy mogą zostać tak osoby prywatne, jak i np. instytucje nie posiadające osobowości prawnej. FIO powinny posiadać znaczną płynność finansową. Aktualna wartość jednostek uczestnictwa jest wyceniana co dzień w dni pracujące oraz jest uwarunkowana od konkretnego funduszu.

Funkcjonują zatem fundusze, które mogą zostać odpowiednie dla ludzi początkujących, jak i takie, które są przeznaczone dla wprawnych przedsiębiorców. Można by przykładowo założyć sobie jakiś budżet oraz w jego ramach rozpocząć inwestować w FIO.