Business continuity management to najważniejsze przykazania każdego dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa.

Niełatwo aktualnie przewidywać co przyniesie kolejny dzień na rynku, co zrobią politycy , a nawet kwestię tak podstawową, jak pogoda na jutro. Działania człowieka znacznie wpłynęły w ostatnich latach na zły stan środowiska, poprzez co jego funkcjonowanie zostało w sporej mierze zaburzone. Niepokojąca pogoda, powodzie, huragany są w stanie czasem zagrozić działaniu firm lub także doprowadzić je do bankructwa. Czy można w jakimś stopniu zminimalizować ryzyko? Dobrze pamiętać jak przygotować się na tego typu złe niespodzianki już dziś. Z takiej oto przyczyny cudownym pomysłem okazuje się zapoznanie się z normami bezpieczeństwa firmy.

Business meeting

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Jedną z kwestii jest tutaj chociażby zabezpieczenie na wypadek katastrof lub również tak zwane procedury Business continuity management. Disaster Recovery to pojęcie z typu bezpieczeństwa teleinformatycznego, dokładniej mówiąc jest to odtwarzanie w trybie wyjątkowym określonego procesu lub procedury związanej z wznowieniem albo utrzymywaniem danej infrastruktury teleinformatycznej, jaka jest bardzo ważna dla funkcjonowania pewnej organizacji. Mówi się o niej z reguły w kontekście znaczących awarii, tyczących się najważniejszych danych. Centrum zapasowe na wypadek takiego typu awarii powinno w każdym przypadku znajdować się daleko od miejsca, gdzie możliwa jest katastrofa, aby jak najpewniej chronić gromadzone informacje.

Business continuity management to inaczej mówiąc planowanie ciągłości działania. Pod takim pojęciem kryją się liczne działania w zakresie tworzenia, jak także weryfikacji albo aktualizacji pewnych planów wznawiania działania w obszarze ważnych procesów dla danej firmy bądź też konkretnej organizacji. Są to przy takim działania podejmowane na wypadek jakiejś katastrofy, tej jak na przykład: pożar, trzęsienie ziemi, tsunami. Procedury tego typu tycza się zdarzeń o dosyć niskim prawdopodobieństwie wystąpienia, ale w razie zaistnienia posiadałyby one niebezpieczne skutki dla działania organizacji.

badania marketingowe w firmie

Autor: TedsBlog
Źródło: http://www.flickr.com

Kluczowymi założeniami procedur powiązanych mocno z Business continuity management jest zapewnianie pewnego funkcjonowania danej organizacji w lokalu zastępczym, choćby w podstawowym zakresie jej możliwości. Fundamentem zarządzania ciągłością funkcjonowania firm są najczęściej standardy tego typu jak na przykład BS 25999, ISO 22301. Jeśli ktoś pragnie dowiedzieć się na ten temat sporo może odwiedzać fachowe fora sieciowe, których użytkownicy na pewno będą w stanie udzielać odpowiedzi na bardzo szczegółowe pytania.

Innym źródłem wiedzy na ten temat mogą okazać się profesjonalne pisma albo także książki, poruszające problem bezpieczeństwafundamentalnych wiadomości na wypadek nieprzewidywalnych katastrof. Są to zagadnienia niezwykle aktualnie istotne, zważywszy na dynamiczne zmiany gospodarczo-społeczno-ekologiczne na świecie, jakie nie podlegają prostym rachunkom przewidywania. Lepiej więc w każdej sytuacji zabezpieczać najważniejsze konkretne wcześniej, aby potem nie posiadać problemów z funkcjonowaniem firmy w obliczu kryzysu.