Kto może pracować na stanowisku kierownika działu personalnego oraz jakiego rodzaju są jego obowiązki?

Każda firma, która zatrudnia dużą ilość członków personelu powinna także mieć fachowca, który będzie zajmować się obsługą kwestii z nimi związanych.

Taki manager działu personalnego posiada bardzo duży zakres zadań, jednak nie musi wszystkich robić na własną rękę, gdyż działa z poddanymi sobie specjalistami.
nauczyciele

Źródło: flickr.com
Do obowiązków osoby, która pracuje na stanowisku HR manager może należeć między innymi organizacja szkoleń oraz konferencji dla członków personelu w celu podwyższenia ich umiejętności zawodowych, wyznacza czynności dla określonych stanowisk czy też organizuje cykl rekrutacji. Utrzymuje stały kontakt z Urzędem Pracy czy ośrodkami, które trudnią się doradztwem personalnym. Skrót HR znaczy w tłumaczeniu „zasoby ludzkie”, więc taki manager mógłby w ramach swoich obowiązków zająć się również awansowaniem członków personelu, a również prowadzić wiele różnych działań. Mimo, że praca na stanowisku HR manager to praca w biurze, przez wzgląd na specyficzność pojedynczych obowiązków, odbywa się ona w wielu miejscach.
Osoby, które pragną pracować na tym stanowisku, muszą skończyć wyższe studia na uczelni ekonomicznej na kierunku zarządzanie i marketing lub zbliżonym. Musi poza tym mieć obszerne doświadczenie w administrowaniu grupą pracowników i mieć dużą wiedzę z mnóstwa różnorodnych dziedzin. Zarobki kierownika ds. personalnych mogą kształtować się w granicach 5-10 tysięcy złotych brutto.

Poza tym warto wspomnieć, że HR manager dopomaga pracownikom w wytyczaniu ich ścieki zawodowej. Od tego typu managera w pewnym stopniu zależy przyszłość całej firmy.