Dlaczego warto oddać swój 1% dla opp?

Od czasu przełomu w 1989 r. bardzo dużo uległo zmianie w Polsce. O zmianach gospodarczych napisano już wiele analiz, i chociaż to bardzo ważna cześć zmian, jednakże nie są to zmiany jedyne. Również istotną – jeżeli nie ważniejszą zmianą – było pozwolenie na zalegalizowanie stowarzyszeń niezależnych. Gdy tylko powstały warunki ku temu, jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać miejscowe zrzeszenia, próbujące dla siebie i innych coś zrobić, często angażując w realizacje celu stowarzyszeniowych swój prywatny czas, często prywatne środki pieniężne, a także mądrość oraz doświadczenie życiowe.

Spotkanie z Martyną Wojciechowską

Źródło: http://www.naratunek.org

Sfera działań takich organizacji jest wielka – od działalności kulturalnej, aż po działalność charytatywną. Można zatem spotkać stowarzyszenia zajmujące się rekonstrukcją przeszłości, i inne, których celem jest reperacja drogi czy chodnika, budowa drogi rowerowej, czy najbardziej popularne: pomoc osobom chorym i osobom starszym lub potrzebującym dzieciom (sprawdź więcej).

Organizacje te dzielą się na zwyczajne organizacje obywatelskie oraz organizacje pożytku publicznego (czyli tak zwane OPP). Pierwsze z nich, to po prostu zrzeszenia. Organizacje pożytku publicznego zaś, to podmioty zajmujące się działalnością szczególnie ważną społecznie. Zakres działalności OPP ściśle określają przepisy ustawy. Na OPP ciąży obowiązek bardzo dokładniej sprawozdawczości i opublikowania przepływów finansowych. organizacje pożytku publicznego otrzymują szereg przywilejów i ulg, na przykład zwolnienie z opłat sądowych i administracyjnych, no i chyba najbardziej znana z nich – możność odprowadzenia 1% podatku dla opp (aby pomóc) którą podatnicy sami wybiorą.
Z jakiego powodu warto swój jeden % podatku przekazać jakiejś organizacji? Powody są dwa: pierwszym jest fakt, iż tym sposobem chociaż jeden procent podatku jaki musimy zapłacić trafi tam, gdzie podatnik sobie zażyczy. Może się wydawać, że kwota kilku groszy to niewiele i szkoda naszej fatygi. Jednak jeżeli wziąć pod uwagę ilość osób odprowadzających podatki – zebrane sumy robią się często nie małe.