Ekwiwalent za czyszczenie odzieży roboczej oraz skierowanie na badania – co należy wiedzieć?

Na pracodawcy, ale także na zatrudnionym, ciążą liczne obowiązki. Wśród nich wymienić należy ekwiwalenty związane z odzieżą roboczą oraz badania lekarskie. Osobliwość pewnych stanowisk jest związana z tym, że pracownik nie wykonuje swojej pracy w swojej odzieży. Celem jest uniknięcie jego zniszczenia czy też zabrudzenia.

pracodawca

Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com
Zatrudniający powinien zapewnić zatrudnionemu ubranie i obuwie robocze zawsze w tego rodzaju sytuacji (ile wynosi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej). Jest to obowiązek, o którym stanowią normy bhp oraz warunki pracy w danym zakładzie. W określonych sytuacjach to pracownik może dostarczyć sobie określoną odzież – wtedy ma prawo do określonych ekwiwalentów z tym związanych. Po pierwsze pracownik ma prawo do rekompensaty kosztów związanych z nabyciem odzieży i obuwia. Zwrot będzie wynosił tyle, ile cena nabytych produktów. Pracownikowi przysługuje prawo do ekwiwalentu za pranie ubrań roboczych. Chodzi tu o sytuację, w której to pracowniku ciąży obowiązek prania i czyszczenia ubrań przeznaczonych do świadczenia danej pracy. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej będzie wynosił tyle, ile kosztuje orientacyjnie usługa w pralni lub czyszczenie w domu (zużycie wody, prądu, czy proszku do prania). Jak wygląda sprawa składek ZUS? Otóż, jeśli ekwiwalent jest wypłacany w oparciu o przepisów z zakresu prawa pracy to świadczenie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość składek ZUS także go nie obejmuje – jak znaleźć wysokość składek zus.

na zdrowie

Autor: Wellness GM
Źródło: http://www.flickr.com
Należy nakreślić, że skierowanie na badania pracownika przez zatrudniającego jest obowiązkowe, jeśli zatrudniony podał informację, że nie może wykonywać dotychczasowych obowiązków pracowniczych – skierowanie na badania. Osoby zatrudniane do pracy powinny stawić się na badaniach wstępnych. Skierowanie na badania konieczne jest również w ramach okresowych kontroli, o których częstotliwości decyduje lekarz. Pracownik musi także stawiać się na badania kontrolne, jeśli jego choroba trwa więcej niż 30 dni. Każdy pracownik może wnioskować o badania końcowe, jeśli wykonywał on pracę, która negatywnie wpływała na jego stan zdrowia. Rezultat takiego badania będzie miał znaczenie dla określenia, czy mamy do czynienia z chorobą zawodową.